Pompy ciepła :: Ogrzewanie podłogowe :: Spednet
Projektowanie i montaż nowoczesnych energooszczędnych systemów grzewczych,
ogrzewanie podłogowe, kolektory słoneczne, produkcja i montaż pomp ciepła. Pompy ciepła GeoPower.
Dolne źródła ciepła

Źródłem energii zasilającej instalację pompy ciepła może być grunt, woda lub powietrze. Zależnie od tego mówi się o pompie ciepła gruntowej, wodnej lub powietrznej. Decydując się na pompę ciepła, trzeba wybrać rodzaj dolnego źródła ciepła. Uwzględnia się przy tym powierzchnię i ukształtowanie terenu, dostępność wód gruntowych, zapotrzebowanie domu na ciepło (a więc związaną z tym wydajność pompy ciepła) oraz możliwości finansowe inwestora. Tak jak dolne źródło dobierane jest do pompy ciepła, tak pompa ciepła dobierana jest do dolnego źródła. Jest to układ wzajemnych powiązań. Każdy rodzaj dolnego źródła ma swoje zalety ale też i wady. Jest z czego wybierać.

Efektywność pomp ciepła  waha się w granicach od 3,5 do 8,0. Znaczy to ,że za 1kW energii elektrycznej włożonej do napędu pompy ciepła uzyskujemy od 3,5 do 8 kW energii cieplnej w górnym źródle ciepła. Wszystkie tradycyjne systemy grzewcze mają efektywność poniżej 1,0. W ten sposób uzyskuje się ¾ energii grzewczej bezpłatnie. Pozostała część opłaty ponoszona jest za energię elektryczną potrzebną do napędu silników. System nie wytwarza jakichkolwiek substancji ubocznych jest w pełni ekologiczny i tani w eksploatacji.

Stosowanie pomp ciepła jest obecnie w pełni uzasadnione ekonomicznie. Eksploatacja instalacji grzewczej opartej na pompie ciepła jest zdecydowanie najtańsza. Koszt eksploatacji ogrzewania opartego na tradycyjnych nośnikach energii takich jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy czy prąd elektryczny jest dużo wyższy niż w przypadku systemu z pompą ciepła. Pompa ciepła jako urządzenie napędzane energią elektryczną może, w celu obniżenia kosztów eksploatacji, pracować na tzw. nocnej taryfie. Należy dążyć do zmaksymalizowania czasu pracy pompy w nocy i zminimalizowania czasu pracy w dzień. Dobór pompy ciepła powinien być poprzedzony obliczeniami cieplnymi obiektu. W obliczeniach tych ujmuje się zyski ciepła jawnego i utajonego, infiltrację powietrza i wentylację. Istotne jest także położenie geograficzne, wietrzność, nasłonecznienie i inne specyficzne elementy istotne dla ogrzewania lub klimatyzacji obiektu. Jeśli którykolwiek z czynników nie zostanie uwzględniony to bilans cieplny nie będzie zgodny z rzeczywistością. Może to spowodować poważną różnicę pomiędzy rzeczywistym a wyliczonym zapotrzebowaniem mocy. Konsekwencją tego będzie dobór pompy ciepła o nieodpowiedniej mocy.

Sterowanie pompami ciepła odbywa się przy pomocy specjalnych sterowników mikroprocesorowych umożliwiających realizację następujących funkcji, w zależności od potrzeb i stopnia rozbudowania zastosowanego systemu:

  • Sterowanie temperaturą pomieszczeń i mocą grzewczą pompy oraz załączaniem kotła pomocniczego przy deficycie mocy grzewczej pompy ciepła;
  • Sterowanie pogodowe w zależności od temperatury zewnętrznej oraz realizację dobowo – tygodniowego programu nastawionej temperatury (stwarza możliwość zaprogramowania okresowego, automatycznego obniżania temperatury ogrzewanego pomieszczenia, w niektórych porach doby lub dniach tygodnia gdy nie jest ono użytkowane);
  • Automatyczne wyłączenie pompy ciepła przy przekroczeniu temperatury wody powrotnej na dopływie do skraplacza (w obiegu CO);

 Pompa jest produkowana w wielu wersjach, uwzględniając indywidualne wymagania klientów i stosowane w różnych okolicznościach, związanych zarówno z grzaniem jak i chłodzeniem czy klimatyzacją: od szeroko pojętego przemysłu po osiedla mieszkaniowe i domki jednorodzinne. Jest to przyszłość w dziedzinie ogrzewania.

Zobacz również
Zdjęcia
Wodne ogrzewanie podłogowe w systemie KISAN. Instalacja k/Bełchatowa woj. łódzkie.
pompa ciepła GeoPower III ogrzewa dom jednorodzinny k/Łodzi i zapewnia ciepłą wodę użytkową. Dolnym źródłem są kolektory pionowe, górnym źródłem jest ogrzewanie podłogowe.
Wodne ogrzewanie podłogowe w systemie KISAN. Instalacja k/Skierniewic.
pompa ciepła GeoPower II ogrzewa dom jednorodzinny k/Skierniewic i zapewnia ciepłą wodę użytkową. Dolnym źródłem są kolektory pionowe, górnym źródłem jest ogrzewanie podłogowe.
Basen ogrzewany za pomocą pompy ciepła
Wodne ogrzewanie podłogowe w systemie KISAN. Instalacja k/Sochaczewa.